OVER ONS

Stichting binnenstadsbedrijf dordrecht

Binnenstadbedrijf Dordrecht heeft een bestuur dat is samengesteld uit afgevaardigden van ondernemersvereniging in de binnenstad (POBD), de vereniging van vastgoedeigenaren (VVE 3311) en de gemeente Dordrecht. Het bestuur maakt beleid en houdt toezicht op de uitvoeringsorganisatie en de besteding van de middelen. Een team van professionals draagt zorg voor de coördinatie en uitvoering van projecten, activiteiten en evenementen en stuurt de werkgroepen aan waarin ondernemers, vastgoedeigenaren en externe partijen participeren.

VVE3311

Op donderdag 20 januari 2022 is de Vereniging Vastgoed Eigenaren 3311 Dordrecht opgericht. Deze vereniging is belangrijk, omdat er grote uitdagingen liggen in de binnenstad en samen kan je als vastgoedpartijen veel meer bereiken dan ieder voor zich.

POBD

De POBD houdt zich bezig met de promotie van de binnenstad van Dordrecht en belangenbehartiging van de aangesloten ondernemers. 

 

 

 

Gemeente Dordrecht

De gemeente is een volwaardige partner binnen het BBD en is tevens vertegenwoordigd in het bestuur. Het bestuurslid in het BBD zorgt voor de verbinding tussen het BBD en de gemeentelijke organisatie.

 

GEbiedsafbakening

Het verzorgingsgebied van het binnenstadsbedrijf neemt toe.